درصورتیکه در قسمت تعریف فیلدها، گزینه ی (تنوع قیمت گذاری) را روی بلی قرار داده باشبد. سیستم به شما امکان تعریف چندین قیمت یا ویژگی را برای محصول می دهد. ابتدا در قسمت منو لیست محصولات، روی ستون آخر (قیمت گذاری) کلیک کنید (جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)

 سپس از پنجره باز شده (لیست قیمت های محصول) روی دکمه جدید کلیک کنید (جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)

و در نهایت با تعریف قیمت ها یا ویژگی های مختلف برای محصول، کار را تکمیل نمایید (جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)