استفاده از همان سیستم مجموعه ها در جوملا به صورت یکپارچه.

- تعریف عنوان مجموعه - تعریف مستعار برای سئو (نمایش در نوار آدرس) - وضعیت انتشار (منشر شده یا عدم انتشار) - سیستم سلسله مراتبی و درختی - تعیین سطوح دسترسی بر اساس گروهبندی کاریران - تعیین زبان - افزودن برچسب برای بهینه سازی سئو - قراردادن تصویر برای مجموعه - امکان تعیین زمان انتشار ( محدودیت نمایش بر اساس تاریخ ) - و....

لیست مجموعه ها (جهت بزرگنمایی، روی تصویر کلیک کنید )

افزودن یا ویرایش مجموعه (جهت بزرگنمایی، روی تصویر کلیک کنید )

فیلدها

- انتخاب مجموعه مورد نظر برای افزودن فیلد - عنوان فیلد - نوع فیلد (دکمه رادیووی- چک باکس - متن - رنگ ) - مشخص کردن فیلد برای تنوع در قیمت محصول یا ویژگی متغیر محصول - وضعیت انتشار - تعیین فیلد برای جستجو

لیست فیلدها (جهت بزرگنمایی، روی تصویر کلیک کنید )

افزودن یا ویرایش فیلد

- درصورتیکه (مشخصه اصلی) روی بلی باشد، فیلد یا ویژگی محصول در کنار تصویر محصول نمایش داده می شود

- در صورتیکه (تنوع در قیمت گذاری) روی بلی باشد، می توان چندین قیمت برای محصول بر اساس این فیلد تعریف کرد. یک مثال از این مورد فیلد گارانتی می باشد که ممکن است یک محصول با گارانتی های مختلفف دارای قیمت های مختلفی باشد.

- درصورتیکه (نمایش در فیلدهای محصول ) روی بلی باشد، این ویژگی محصول در قسمت پایین هم نمایش داده می شود

- در صورتیکه (آیتم جستجو) روی بلی باشد، امکان جستجو به کاربران بر اساس این فیلد در جستجوی پیشرفته داده می شود